Ekologiskt Jordbruk med sikte på framtiden!

Fjöset bedriver ett aktivt jordbruk i form av diko produktion med ca 220 dikor + rekrytering (kvigor & kalvar) och har egna avelstjurar som sköter betäckningen under betesperioden.

Vad är en diko?

En diko är en ko av köttras som föder en kalv och där kalven sedan tillåtsdia sin mor under 6 till 7 månader. Kon sinläggs efter avvänjningen och fram till nästa kalvning. Kalvarna säljs levande vid ca 6-7 månader ålder till slutuppfödare som slaktar djuren vid ca 16-18 månaders ålder. Vi har både dikor och tar undan djur till slakt som vi säljer själv direkt till konsument,
affärer och restauranger.