Fäbodrift 1930

Myckelåsbodarna består av 3 stycken fäbodar,
Agerbergsvallen, Erikssonvallen och Lindevallen.
Sista åren fäboden var i drift flyttades byggnader
från Agerbergsvallen till Eriksson vallen.
Fäboden är belägrad ca 5 km väster om Myckelåsen by.
1938 var sista året som det var fäbodrift uppe
i Myckelåsbodarna.

Idag återfinns samma stuga som där man bodde på
Erikssonvallen när fäbodarna var i drift, den är
välbevarad och används främst som jaktstuga nuförtiden
Det finns även mycket lämningar kvar i form av gamla
grunder och gärdsgårdar samt rester av timrade hus.

Bilden är från Erikssonvallen år 1938.

FÄBODRIFT 2016

2012 startade vi ett fäbodprojekt, där vi skall återställa
delar av fäbodarna samt att ha nötkreatur uppe på vallen.

Första steget var att ta upp ca 30 kvigor och beta av
alla gräsområden.
Nästa steg var att avverka skogen som vuxit
upp sedan 1930 talet (fullstora träd) för att få
tillbaka samma öppna fina fäbod som en gång fanns.
Vi sparade björk och tall som finns i lågområderna runt om
vallen vilket bildade ett fint parkliknande område.

På sikt kommer vi kanske även erbjuda möjlighet att
hyra stugorna och bo på fäboden tillsammans med djuren
vilket kan vara en mycket annorlunda upplevelse för många
i positiv bemärkelse.
Hoppas att ni vill följa med oss och se hur vi
kommer få till fäboden.

Här njuter korna i fulla drag och äter allt från gräs,
örter löv och buskar.