Fjöset

Ny Plansilo sommaren 2017

Plansiloprojektet har erhållit investeringsstöd från EU vilket i sin tur har möjliggjort denna investering. Vi har nu ett mycket effektivt lagringsutrymme för vårt grovfoder.
Sommaren 2017 inledde vi byggnation av en ny plansilo! Det är ett nytt fack på 12,2m x 45m. Vi använde oss av en befintlig vägg från gamla plansilon som var utbyggnadsbar söderut. Detta för att kunna möta lagringsbehovet för foder nu när vi har bara vuxna dikor i Fjöset. En annan stor fördel är att vi kan minimera antalet rundbalar på årsbasis och därmed spara både pengar och miljö pga. mindre plaståtgång.