Jordbruk med sikte på framtiden

Gården som satsar på kvalitet, närproducerat & ekologiskt.
Vi tänker på vår nästa generation.